Naam
Waterschap Scheldestromen
Sector
Algemeen overheidsbestuur
Werkenden
100-499 wn.
Adres
Kanaalweg 1
Postcode
4337PA
Plaatsnaam
Middelburg